(1)
Grzegorz, G. Editorial. JAMRIS 2014, 8 (1), 3-4.